צור קשר - drliram.com

* כתובת המרפאה: המרכז הירושלמי לבריאות הגב

בית הטיילת, רח' בית"ר 2 ארנונה ירושלים

טלפון: 02-6717860 פקס: 02-6734170

e-mail: liram_n@smile.net.il